Köpvillkor

Reklamation 

Skriv vad som är fel och vad du vill att vi skall göra, skicka ny vara eller annullera ordern och återbetala pengarna. Mejla sedan Schusslerkosmetika.se. Kontaktuppgifterna finns längst ner på webbshoppens sida. När det gäller reklamation följer vi reglerna i konsumentköplagen (1990:932, KKL).

Ångerrätt 

Du som handlar av Schusslerkosmetika.se på distans (via Internet) har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du tagit emot varan. OBSERVERA! Du skickar tillbaka den eller de oanvända/oöppnade och oskadade varor du ångrar att du köpte, och när vi har mottagit dem återbetalar vi köpesumman (Återbetalning sker via Klarna). Leveranskostnader (porto, postförskottsavgift, rek-kostnad) återbetalas inte. Kostnaden för att returnera varorna till oss ersätts inte av Schusslerkosmetika.se. Undantaget från denna ångerrätt är livsmedel.

KVALITETSGARANTI

Schusslerkosmetika.se garanterar att alla produkter vi säljer håller hög kvalitet. Om du är missnöjd med någon produkt meddela oss via mail. Vi ersätter felaktig/skadad produkt med ny eller pengarna tillbaka om förpackningen visar sig vara i fullgott skick men undermålig vad gäller kvalitet eller funktion.

INTEGRITETSPOLICY

EU:s nya Dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) Schusslerkosmetika.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Schusslerkosmetika.se är personuppgiftsansvarig för din data som behandlas. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs.

Vilka personuppgifter behandlar vi? De personuppgifter som Schusslerkosmetika.se behandlar är ditt namn, e-postadress, leveransadress, IP-adress, webbläsare, telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter? Schusslerkosmetika.se kommer att använda de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus.

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Du kan när som helst avbryta marknadsföring till dig som kund genom att kontakta oss via mail.

Schusslerkosmetika.se förmedlar information till partners som har rättighet att använda dina personuppgifter i samband med leverans av varor och för att kunna hålla dig uppdaterad om status på en beställning. Dessutom förmedlar vi dina uppgifter till våra utvalda och betrodda partners som behandlar marknadsföring, ekonomi och betalning.

Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Om du samtyckt till ett köp sparas dina uppgifter tills vidare eller tills dess att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter sparas också så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Schusslerkosmetika.se eller dess samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Schusslerkosmetika.se har som skyldighet att skydda dina personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkra dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse och mot offentliggörande av dina personuppgifter från varken individ eller organisation, eller att de på andra sätt behandlas på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning.

Dina rättigheter Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få insyn i vilka personuppgifter vi har behandlat om dig, vart de kommer från och vad vi använder dem till. Du kan också få inblick i hur länge vi lagrar din persondata och vem som mottar data om dig, i den utsträckning som vi vidarebefordrar data till våra partners. Åtkomsten kan dock vara begränsad med hänsyn till andra personers integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Om dina uppgifter är inkorrekta, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få dem rättade eller raderade.

Ditt samtycke är frivilligt. Ångrar du dig har du möjlighet att enkelt återkalla ditt samtycke.

Om du önskar att vi ska rätta eller radera dina personuppgifter som vi har registrerad om dig, om du inte önskar att motta ytterligare hänvändelser från oss eller om du har frågor till ovanstående villkor, vänligen kontakta oss per mail.